Representanter fra henholdsvis tjenestegruppen, rådgivende gruppe og forskergruppen i prosjektet, deltok i workshopen, som ble innledet av Ewa Hovden, prosjektleder og seniorforsker ved TkØ.

Hovedinnlegget var «Hvordan tannhelsetjenesten kan bruke kunnskap fra barn og barns prosessuelle rettigheter når barn er utsatt for vold eller seksuelle overgrep» ved Forandringsfabrikken. Innlegget skapte stort engasjement og ble et viktig utgangspunkt for workshopens videre arbeid.

 – Vi har diskutert hvordan vi skal jobbe med barns rettigheter i Orchid-prosjektet og hvordan involvere barna i dette arbeidet. Vi har også snakket om hvordan sikre at tannhelsetjenester bygger sin kliniske praksis på barnas rettigheter, sier Lubomila Korzeniewska, forskningskoordinator i Orchid.

Prosjektlederne Ewa Hovden og Unni Mette Köpp avsluttet arrangementet med oppdatering av status i prosjektet og plan for det videre arbeidet.