Den offentlige tannhelsetjenesten er den eneste helsetjenesten i Norge som regelmessig ser alle barn på klinikken. Målet til prosjektet “Oral health care services for Children victims of violence and sexual abuse" (OrChid) er at tannhelsetjenesten tidlig kan sikre identifisering av vold og overgrep hos barn tillegg til god behandling og oppfølging av de sårbare barna.

En stor del av OrChid-prosjektet er også rettet mot de kliniske rettsodontologiske undersøkelsene som gjennomføres ved Statens Barnehus. For å sikre differensialdiagnose av påførte skader i munnhulen og orale tegn på vold og seksuelle overgrep, bør tannlegene være en viktig del av det tverrfaglige rettsmedisinske teamet. Prosjektgruppen i OrChid har i mange år jobbet med implementering av tannleger ved Statens barnehus, og står bak utarbeidelsen av en kunnskapsbasert prosedyre for klinisk rettsodontologisk undersøkelse. I 2016 ble prosedyren epublisert på Helsebiblioteket.

På tross av det arbeidet som er gjort har vi fremdeles en vei å gå for å nå målet om å sikre likeverdig og helhetlig hjelpe-, behandlings- og oppfølgingstilbud til barn utsatt for omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep i tillegg til å sikre god og treffsikker rettsmedisinsk vurdering (diagnostikk). Den kliniske rettsodontologiske undersøkelsen er fremdeles lite begjært av politiet og blant barnehusene er det variasjon i hvordan prosedyren er implementer. Neste steg er derfor å styrke det tverrfaglige samarbeidet og øke involveringen av tannhelsetjenesten. Den rettsmedisinske kommisjonen har også påpekt at kvaliteten på de rettsodontologiske erklæringene i mange saker ikke er tilfredsstillende. Prosjektet omfatter også kompetanseheving for sakkyndige tannleger.

 

OrChid er finansiert gjennom Norges forskningsråd (NFR).
Presentasjon av prosjektet i NFRs prosjektbank:
OrChid -Oral health care services for Children victims of violence and sexual abuse -Focusing on the clinical forensic dental examinations