En sakkyndig tannlege gjennomfører klinisk rettsodontologisk undersøkelse for å sikre bevis i en mulig fremtidig rettsak. Undersøkelsen er på oppdrag fra påtalemyndighet. Dette gjelder saker hvor det foreligger mistanke om vold og/eller seksuelle overgrep mot barn og ungdom.

Tannbarnehus.no er knyttet til forskningsprosjektet Orchid og inneholder blant annet fagstoff og e-læringskurs for sakkyndige tannleger.