Den offentlige tannhelsetjenesten er den eneste helsetjenesten i Norge som regelmessig ser alle barn gjennom klinikkbesøk. Målet til prosjektet “Oral health care services for Children victims of violence and sexual abuse" (OrChid) er at tannhelsetjenesten tidlig kan sikre identifisering av vold og overgrep hos barn tillegg til god behandling og oppfølging av de sårbare barna.

En stor del av OrChid-prosjektet er rettet mot de kliniske rettsodontologiske undersøkelsene som gjennomføres ved Statens Barnehus. For å sikre differensialdiagnose av påførte skader i munnhulen og orale tegn på vold og seksuelle overgrep, bør tannlegene være en viktig del av det tverrfaglige rettsmedisinske teamet. Prosjektgruppen i OrChid har over flere år jobbet med implementering av tannleger ved Statens barnehus. Prosjektgruppen står bak utarbeidelsen av kunnskapsbasert prosedyre for klinisk rettsodontologisk undersøkelse. I 2016 ble prosedyren publisert på Helsebiblioteket.

Bakgrunn

På tross av det arbeidet som er gjort er det fremdeles en vei å gå for å nå målet om å sikre likeverdig og helhetlig hjelpe-, behandlings- og oppfølgingstilbud til barn utsatt for omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep. I tillegg til å sikre god og treffsikker rettsmedisinsk vurdering (diagnostikk). Den kliniske rettsodontologiske undersøkelsen er fremdeles lite begjært av politiet,  og blant barnehusene er det variasjon i hvordan prosedyren er implementert. Neste steg er derfor å styrke det tverrfaglige samarbeidet og øke involveringen av tannhelsetjenesten. Videre har Den rettsmedisinske kommisjonen påpekt at kvaliteten på de rettsodontologiske erklæringene i mange saker ikke er tilfredsstillende. Prosjektet omfatter også kompetanseheving for sakkyndige tannleger.

 

Finansering

OrChid er finansiert gjennom Norges forskningsråd (NFR).
Presentasjon av prosjektet i NFRs prosjektbank:
OrChid -Oral health care services for Children victims of violence and sexual abuse -Focusing on the clinical forensic dental examinations