Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Personvernerklæring til tannbarnehus.no

| Oppdatert 06. desember 2023

Nettstedet www.tannbarnehus.no er rettet mot sakkyndige tannleger, som jobber på begjæring fra påtalemyndighet i forbindelse med tilrettelagte avhør ved Statens Barnehus. Nettstedet inneholder e-læringskurs, veiledere, retningslinjer og annen informasjon som kan være nyttig for sakkyndige tannleger i deres virke.

Personvernerklæring

www.tannbarnehus.no er etablert av forskningsprosjektet Orchid, som også har det redaksjonelle ansvaret.
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) drifter nettstedet på vegne av Orchid prosjektet. Nettsiden er levert av Custom Publish AS.

TkØ er et fylkeskommunalt oppgavefellesskap mellom fylkeskommunene Innlandet og Viken etter kommunelovens kap. 19. TkØs oppgaver er spesialistbehandling, forskning og kompetanseheving. Oppgavene til TkØ er spesialistbehandling, forskning, fagutvikling og kompetanseheving.

I personvernerklæringen finner du informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvordan du kan få innsyn i opplysninger vi har om deg.

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Behandlingsansvarlig

Direktør ved TkØ har det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger.

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss på grunn av en eller flere av nevnte årsaker:

Du har besøkt nettsiden www.tannbarnehus.no

Vi samler inn data for at tjenester på www.tannbarnehus.no skal fungere, men også for å forbedre nettsiden. Informasjon som behandles er nettadferd, cookies og søkerord.

Når du besøker www.tannbarnehus.no så vil informasjonskapsler, altså cookies, plasseres på din datamaskin. De fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på www.tannbarnehus.no samtykker du at det settes informasjonskapsler i din nettleser.

For å hente statistikk over bruken av nettsiden, benytter vi oss av Google Analytics. Dette verktøyet bruker vi også til å lagre informasjon om hvilke søkeord som er brukt. Formålet er å utarbeide statistikk for å forbedre og videreutvikle nettstedet. Statistikken kan gi svar antall besøk, hvor lenge varer besøket, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. For å melde av denne innsamlingen på Google Analytics kan du endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin.

Opplysningene fra Google Analytics behandles i avidentifisert og aggregert form. Det innebærer at vi ikke kan spore opplysningene tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes kun 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir kun lagret i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som IP-adressene.

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden til å fungere.

Du har meldt deg på et kurs eller et seminar

Vi registrerer og benytter nødvendig informasjon om personer som skal delta på kurs hos oss for å tilrettelegge kurset best mulig. Slik informasjon kan være navn, profesjon, kontaktinformasjon, eventuelle allergier/matpreferanser og fakturainformasjon.

Vi mottar påmelding fra deg via vår nettside. Opplysningene deles med webredaktør og prosjektleder for OrChid-prosjektet. Opplysningene vil bli separert mellom de som skal sørge for henholdsvis fakturering, matservering og navneliste til kursholder.  Informasjonen slettes innen 1. april påfølgende år.

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å oppfylle avtalen om kurs og seminar.

Opplysninger som brukes til andre formål, vil vi be om spesifikt samtykke til.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i de personopplysningene vi behandler om deg. Dersom vilkårene er oppfylt har du også rett til å få opplysningene korrigert eller slettet, samt overført til ny behandlingsansvarlig.

Har du spørsmål om vår behandling av personopplysninger eller ønsker du å klage på behandlingen av personopplysninger, kan du ta kontakt med personvernombudet i Viken fylkeskommune. E-postadresse: personvernombud@viken.no

Del artikkelen
Redaksjon: Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)
Ansvarlig redaktør: Hilde Vogt Toven
Nettredaktør: Vibeke Almaas