Kurset er delt delt inn i flere leksjoner. Du kan her ta de to første leksjonene. De øvrige leksjonene vil bli tilgjengelig senere.

Leksjon 1: Hva er Statens Barnehus?

Leksjon 2: Rollen til sakkyndig tannlege ved Statens Barnehus