Dette gjelder saker, hvor det foreligger mistanke om vold og/eller seksuelle overgrep mot barn og ungdom.
På oppdrag fra påtalemyndigheter gjennomfører de sakkyndige tannleger en klinisk rettsodontologisk undersøkelse for å sikre bevis i en mulig fremtidig rettsak.