Dette gjelder saker hvor det foreligger mistanke om vold og/eller seksuelle overgrep mot barn og ungdom.
En sakkyndig tannlege gjennomfører klinisk rettsodontologisk undersøkelse for å sikre bevis i en mulig fremtidig rettsak. Undersøkelsen er på oppdrag fra påtalemyndighet.