Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

«Klinisk rettsodontologisk tannlegeerklæring» er revidert og blitt nasjonal fagprosedyre

| Oppdatert 06. desember 2023

Nå er prosedyren «Klinisk rettsodontologisk tannlegeerklæring» revidert og lansert som nasjonal fagprosedyre for alle Statens Barnehus i Norge.

Prosedyren ble lansert for første i gang i 2016. Den gangen var den utarbeidet til bruk ved Statens Barnehus Kristiansand, men har siden likevel blitt brukt av de fleste av tannlegene ved barnehusene i Norge.

- Vi har siden 2016 høstet mange erfaringer i bruken av prosedyren. Med dette som utgangspunkt har vi sammen med flere av våre samarbeidspartnere gått gjennom, endret og oppdatert prosedyren til en nasjonal fagprosedyre til bruk ved alle Statens Barnehus i Norge, sier prosjektleder for OrChid prosjektet og seniorforsker ved TkØ Ewa Hovden. Videre er litteratursøket oppdatert og tilført flere relevante artikler til prosedyrens referanseliste.

Målet med prosedyren er å kartlegge funn/skader på barnet som kan passe med et gitt hendelsesforløp i tillegg til å skrive en sakkyndig erklæring hvor funn (faktum) og bevisvurdering (faglige vurdering av funn) beskrives. Prosedyren er derfor hovedsakelig utarbeidet for de sakkyndige tannlegene som jobber på begjæring fra påtalemyndigheten, men kan i tillegg brukes som hjelpemiddel i dokumentasjon av funn utført av tannhelsepersonell som ikke er sakkyndige, men som yter helsehjelp for barn som er mulig utsatt for vold og/eller overgrep.  

Prosedyren

Prosedyren er publisert på www.helsebiblioteket.no.
Gå til prosedyren: Klinisk rettsodontologisk tannlegeerklæring

Forfattere:
Unni Mette Köpp (SSHF), Ewa Hovden (TkØ), Ingrid Thorsen (Agder politidistrikt), Lars Erik Robstad (Agder fylket), Reidun Agnalt (TkØ), Josefine M Halbig (TkNN), Eva Lindgren (TkNN), Monica Langgård (SBH,Tromsø), Therese Kvist (Karolinska Institutet) og Anne Lise Farstad (SBH, Kristiansand). Har ellers bidratt i forhold til utvikling av Klinisk rettsodontologisk tannlegeerklæring: Thea Martine Granvoll Bie (Det odontologiske fakultet, UiO) og Anne Rønneberg (Det odontologiske fakultet, UiO).
 

Del artikkelen
Redaksjon: Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)
Ansvarlig redaktør: Hilde Vogt Toven
Nettredaktør: Vibeke Almaas