En sakkyndig tannlege gjennomfører en klinisk rettsodontologisk undersøkelse for å sikre bevis i en mulig fremtidig rettsak.
Dette gjelder saker hvor det foreligger mistanke om vold og/eller seksuelle overgrep mot barn og ungdom. Den sakkyndige tannlegen har fått oppdraget fra påtalemyndighet.

Hensikten med tannbarnehus.no er å bistå tannleger (tannhelsepersonell) i det sakkyndige arbeidet. Nettstedet vil formidle nyttig kunnskap som for eksempel aktuelle veiledere, retningslinjer, protokoller, seminarer, kurs m.m.

Tannbarnehus.no er utviklet i samarbeid med fagpersoner med kompetanse på pediatri, pedodonti og rettsmedisin. Jurist og personer med bakgrunn fra politi (politiadvokat) og koordinering av arbeidet ved Statens Barnehus deltar også i den faglige gruppen bak tannbarnehus.no.

Tannbarnheus.no er knyttet til forskningsprosjektet OrChid: “Oral health care services for Children victims of violence and sexual abuse - Focusing on the clinical forensic dental examinations”. OrChid er finansiert gjennom Norges forskningsråd (NFR).