Gjennom sine kjerneoppgaver har Statens barnehus blitt en tverrfaglig institusjon som involverer både politietterforskere, politiadvokater, rettsmedisinere og psykologer under samme tak.

 • Et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse.
   
 • Et godt og helhetlig hjelpe- og behandlingstilbud samlokalisert på ett sted.
   
 • Her er det lagt til rette for dommeravhør, medisinsk undersøkelse og for samtale og terapi.
   
 • Benytter nye metoder for avhør og medisinsk undersøkelse som er mindre belastende for barna.
   
 • Gir råd og veiledning til privatpersoner og offentlige instanser i anonyme saker som er uavklarte.
   
 • Etablert i elleve byer i Norge.
   

Kilde: statensbarnehus.no