Statens barnehus er i dag en tverrfaglig institusjon som involverer både politietterforskere, politiadvokater, rettsmedisinere og psykologer under samme tak. For å sikre at barn og unge utsatt for vold og seksuelle overgrep ikke skal utsettes for flere belastninger i saker, der det foreligger en politianmeldelse, er det etablert et tilrettelagt og helhetlig tilbud gjennom Statens barnehus.

 

 • Et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse.
   
 • Et godt og helhetlig hjelpe- og behandlingstilbud samlokalisert på ett sted.
   
 • Her er det lagt til rette for dommeravhør, medisinsk undersøkelse og for samtale og terapi.
   
 • Benytter nye metoder for avhør og medisinsk undersøkelse som er mindre belastende for barna.
   
 • Gir råd og veiledning til privatpersoner og offentlige instanser i anonyme saker som er uavklarte.
   
 • Etablert i elleve byer i Norge.
   

Kilde: statensbarnehus.no