Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Stor interesse for seminar om sporsikring

| Oppdatert 06. desember 2023
Bilde: Shutterstock

Bilde: Shutterstock

Torsdag 5. mai arrangerte forskningsprosjektet Orchid digitalt seminar om sporsikring og systematisk beskrivelse av de vanligste skadetypene.

Det var et godt oppmøte på Teams med deltakere fra blant annet åtte ulike Statens Barnehus tillegg til tannhelsepersonell fra privat sektor og den offentlige tannhelsetjenesten. Seminaret ble innledet med innlegget om «Prosedyrer ved sporsikring» av medisinsk sakkyndig, dr.med. Unni Mette Köpp. Videre på programmet var det blant annet innlegg ved Kripos om saksgang hos politiet og betydningen av riktig prosedyrer og bildedokumentasjon. Innleggene skapte stort engasjement og deltakerne satte ekstra pris å få presentert eksempler på saker. 

Orchid-prosjektet viste også film som demonstrerer enkel sporsikring. - Filmen er utviklet av prosjektet og vil bli senere publisert på prosjektets nettsider; tannbarnehus.no, sier Hovden og legger til at i løpet av året vil det også komme nytt e-læringskurs om sporsikring på nettsidene.

Ewa Hovden, prosjektleder og seniorforsker ved TkØ, avsluttet arrangementet med oppdatering av prosjektets videre arbeid og oppfordret deltakerne til å aktivt bruke tannbarnehus.no for informasjon om aktiviteter og nyttig fagstoff. 

Del artikkelen
Redaksjon: Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)
Ansvarlig redaktør: Hilde Vogt Toven
Nettredaktør: Vibeke Almaas