Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fagstoff og retningslinjer

Klinisk rettsodontologisk erklæring

Mal for klinisk rettsodontologisk erklæring

Overgrepsmottak. Veileder for helsetjenesten

Formålet med veilederen er å bidra til et forsvarlig og likeverdig tilbud i alle deler av landet, både rett etter overgrepet og i oppfølgingen.
Helsedirektoratet, 2007.

Retningslinjer om utarbeidelse og bruk av sakkyndige bidrag i sivile saker og straffesaker

Utviklet av Dommerforeningen, Riksadvokaten, Regjeringsadvokaten og Advokatforeningen, 2014.

Del artikkelen
Redaksjon: Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)
Ansvarlig redaktør: Hilde Vogt Toven
Nettredaktør: Vibeke Almaas