Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Klinisk rettsodontologisk erklæring

| Oppdatert 21. juni 2024

Mal for klinisk rettsodontologisk tannlegeerklæring. 

Klikk her for mal til klinisk rettsodontologisk tannlegeerklæring (pdf-format)

Klinisk rettsodontologisk tannlegeerklæring er utarbeidet etter minstekrav for utarbeidelse av kunnskapsbaserte fagprosedyrer (AGREE-instrumentet) og i samsvar med den rettsmedisinske erklæringers form og innhold utgitt av den rettsmedisinske kommisjonen.

Klinisk rettsodontologisk tannlegeerklæring skrevet på anmodning fra påtalemyndigheten skal formuleres slik at den kan leses uten kjennskap til medisinske faguttrykk. Det skal være en klar skille mellom funn (faktum) og bevisvurdering (faglige vurderinger av funn) i erklæringen. 

Anbefaling til klinisk rettsodontologisk tannlegeerklæring (pdf-format)

Erklæringen var først utarbeidet til lokal bruk ved Statens Barnehus Kristiansand. Etter implementering av erklæringen ved flere Statens Barnehus, har prosedyren blitt oppdatert til en nasjonal fagprosedyre til bruk ved alle Statens Barnehus i Norge.

Del artikkelen
Redaksjon: Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)
Ansvarlig redaktør: Hilde Vogt Toven
Nettredaktør: Vibeke Almaas